JMGLOVE THAI PRODUCTION.LTD

JMGLOVE THAI PRODUCTION.LTD

เมนู

ข่าวสาร

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

    
     1. ช่าง หรือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
                      -รายได้ 500 บาท/วัน ขึ้นไป
                      - มีโอที ประจำ
                      - ประกันสังคม
                      - มีค่าเข้ากะให้
             
      2. พนักงานขับรถส่งของ จำนวน 1 อัตรา
                      - รายได้ 400/วัน
                      - มีค่าที่พัก 1300 บาท/เดือน
                      - มีเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
                      - มีประกันสังคม
                      
       3. ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา
                      - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
                      - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
                      - มีรถยนต์ส่วนตัว
 
       4. พนักงานออฟิต เสมียน 1 อัตรา
                      - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
                      - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป(สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี)
                      - มีประกันสังคม   

         ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 034-406584 คุณกร มือถือ 094-504-9192 / 092-8122-639
         สามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว(เงินเดือนที่ต้องการ)ได้ด้วยตนเอง หรือยื่นได้ตามช่องทางดังนี้                                       E-mail:jmglove.thai@jmglove.com
  
         อีเมล์ ,Facebook ,Line id:@jmglove    
่jmglove thai production.ltd