JMGLOVE THAI PRODUCTION.LTD

JMGLOVE THAI PRODUCTION.LTD

เมนู

ข่าวสาร

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

    

     1. ช่าง หรือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา

                      -รายได้ 500 บาท/วัน ขึ้นไป

                      - มีโอที ประจำ

                      - ประกันสังคม

                      - มีค่าเข้ากะให้

             

      2. พนักงานขับรถส่งของ จำนวน 1 อัตรา

                      - รายได้ 400/วัน

                      - มีค่าที่พัก 1300 บาท/เดือน

                      - มีเบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน

                      - มีประกันสังคม

                      

       3. ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา

                      - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

                      - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

                      - มีรถยนต์ส่วนตัว

 

       4. พนักงานออฟิต เสมียน 1 อัตรา

                      - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

                      - วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป(สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี)

                      - มีประกันสังคม   


         ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 034-406584 คุณกร มือถือ 092-8122-639

         สามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว(เงินเดือนที่ต้องการ)ได้ด้วยตนเอง หรือยื่นได้ตามช่องทางดังนี้                                       E-mail:jmglove.thai@jmglove.com
  

         อีเมล์ ,Facebook ,Line id:@jmglove    

่jmglove thai production.ltd
X